Čo mám robiť, ak vstupný bod do procedúry ucrtbase.terminát nie je v knižnici dll nájdený?

Pokus o inštaláciu niektorých aplikácií môže zlyhať s upozornením „ Vstupný bod procedúry ucrtbase.terminát nebol v knižnici dll nájdený .“ Dôvodom je nedostatok alebo poškodenie niektorých súborov vyžadovaných týmto softvérom.

spôsoby, ako riešiť

Problém sa rieši nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Nainštalujte neúspešnú aplikáciu v bezpečnom režime OS.
  2. Nainštalujte program Microsoft Visual C ++. Ak je tento softvérový balík už v systéme prítomný, preinštalujte ho.
  3. Použite pomocný program SFC. Tento vstavaný nástroj OS je určený na vyhľadávanie chýbajúcich a poškodených súborov Windows. Napraví všetky nedostatky, obnoví chybné súčasti systému.
  4. Použite iný inštalačný súbor. Niekedy sa vyskytne chyba „ Vstupný bod do procedúry ucrtbase.terminát v knižnici dll nebol nájdený “ v dôsledku inštalácie pirátskych verzií softvéru.
  5. Aktualizujte systém na najnovší aktuálny stav. Skontrolujte, či Centrum aktualizácií aktivovalo automatické sťahovanie a inštaláciu aktualizácií.

Zaujímavé Články