Ako opraviť chybu 0x800706ba?

Pri pokuse o pripojenie k serveru sa zvyčajne zobrazí správa obsahujúca chybu 0x800706ba. Môže to byť objekt COM +, mechanizmus vzdialeného volania procedúry alebo akýkoľvek iný prvok servera.

Ak chcete problém vyriešiť, postupujte takto:

  1. Skontrolujte, či je otvorený príslušný port pre prístup k serveru.
  2. Povoliť serveru spustiť DCOM.
  3. Skontrolujte, či je na serveri aktivovaná RPC.
  4. Zakážte bránu firewall v klientskom počítači.
  5. Uistite sa, že klient a server majú rovnaké časové zóny, čas a dátum.

Bez prístupu na server alebo komunikácie s jeho správcom nie je možné chybu 0x800706ba vylúčiť iba pomocou klientskeho počítača.

Zaujímavé Články